Contact تماس
EN
فهرست
01
ــــ
07
بوتیک آپارتمان ولنجک
طراحی
02
ــــ
07
تقارن
رشد و طراحی
03
ــــ
07
دوران
رشد و طراحی
04
ــــ
07
مانز
رشد و طراحی
05
ــــ
07
باسیلیکو
رشد و طراحی
06
ــــ
07
خانه خوشبختی
طراحی
07
ــــ
07
زاگرس
رشد و طراحی

ماین

استقبال از تغییر

خلق فرصــت

ماین، جایی که طراحی و رشد کسب‌وکار شما را به پیش می‌راند.
ما برای ارائه راهکارهای جامع و نوآورانه برای رشد و توسعه کسب‌وکار شما کنارتان هستیم.
از طراحی معماری  و هویت دیداری تا طراحی کانا‌ل‌ها، از ایده‌پردازی و مدلسازی برای راه‌اندازی کسب‌وکار تا توسعه و پشتیبانی کسب‌وکار، ما برای رونق و رشد کسب‌وکار شما تمام ابزارها و تخصص‌ها را بکار می‌بندیم.
استقبال از تغییر و خلق فرصت‌های نو کلید دستیبابی به افق‌های جدید است.
ما برای تحقق چشم‌انداز شما و استفاده از تمام پتانسیل‌هایتان همراهتان هستیم.

طراحی

ما معتقدیم طراحی باید اثربخش و ماندگار باشد.
همراهتان هستیم تا تجربه‌ای مهیج و بیانی دقیق از کسب‌وکار خود به مخاطبانتان ارائه دهید.

رشد

رشد، یک مسیر و فرآیند رو به جلو و پویا است.
برای دستیابی به موفقیت و عبور ازین مسیر با راهبردهای اختصاصی و راهنماهای تخصصی، ما به شما کمک خواهیم کرد.

ماین

استقبال از تغییر

خلق فرصــت

ماین، جایی که طراحی و رشد کسب‌وکار شما را به پیش می‌راند.

ما برای ارائه راهکارهای جامع و نوآورانه برای رشد و توسعه کسب‌وکار شما کنارتان هستیم.

از طراحی معماری  و هویت دیداری تا طراحی کانا‌ل‌ها، از ایده‌پردازی و مدلسازی برای راه‌اندازی کسب‌وکار تا توسعه و پشتیبانی کسب‌وکار، ما برای رونق و رشد کسب‌وکار شما تمام ابزارها و تخصص‌ها را بکار می‌بندیم.

استقبال از تغییر و خلق فرصت‌های نو کلید دستیبابی به افق‌های جدید است.

ما برای تحقق چشم‌انداز شما و استفاده از تمام پتانسیل‌هایتان همراهتان هستیم.

طراحی

ما معتقدیم طراحی باید اثربخش و ماندگار باشد.

همراهتان هستیم تا تجربه‌ای مهیج و بیانی دقیق از کسب‌وکار خود به مخاطبانتان ارائه دهید.

رشد

رشد، یک مسیر و فرآیند رو به جلو و پویا است.

برای دستیابی به موفقیت و عبور ازین مسیر با راهبردهای اختصاصی و راهنماهای تخصصی، ما به شما کمک خواهیم کرد.

خانه خوشبختی

در راستای رویکرد اولیه از بالا به پایین، فضای میانی به عنوان حلقه ارتباطی سازمان فضایی و کنشگر خانه با ماهیت فضای خاص بیرون در نظر گرفته می شود. فضاهای مشروط در طبقه آخر به عنوان مکمل همان هدف مشترک، سعی در تقویت روابط درون خانه و خانواده دارند.

در راستای رویکرد اولیه از بالا به پایین، فضای میانی به عنوان حلقه ارتباطی سازمان فضایی و کنشگر خانه با ماهیت فضای خاص بیرون در نظر گرفته می شود. فضاهای مشروط در طبقه آخر به عنوان مکمل همان هدف مشترک، سعی در تقویت روابط درون خانه و خانواده دارند.

تقارن

شرکت مهندسین مشاور نقش هنر تقارن، با هدف ارائه راه‌حل‌های موثر در ایجاد فضاهای زیست و کار با کیفیت و نوآوری در برابر چالش‌های شهر و بنا از طریق طراحی، مشاوره و مدیریت می‌پردازد. تقارن با احترام، کارآیی و تفکر سیستماتیک به سمت ارائه راهکارهای نوآورانه حرکت می‌کند.

شرکت مهندسین مشاور نقش هنر تقارن، با هدف ارائه راه‌حل‌های موثر در ایجاد فضاهای زیست و کار با کیفیت و نوآوری در برابر چالش‌های شهر و بنا از طریق طراحی، مشاوره و مدیریت می‌پردازد. تقارن با احترام، کارآیی و تفکر سیستماتیک به سمت ارائه راهکارهای نوآورانه حرکت می‌کند.

بوتیک آپارتمان ولنجک

تحرکات و جابجایی‌های فضایی در فرم کلی بوتیک آپارتمان ولنجک ترکیبی غنی از پر و خالی‌ها را ساخته است. که در هویت بصری این بنا نیز دنبال شده است. خطوط راست گوشه با تأکید بر تناسبات نهفته در فرم بنا برای طراحی حروف، علائم و اعداد گرافیکی بکار رفته است.

تحرکات و جابجایی‌های فضایی در فرم کلی بوتیک آپارتمان ولنجک ترکیبی غنی از پر و خالی‌ها را ساخته است. که در هویت بصری این بنا نیز دنبال شده است. خطوط راست گوشه با تأکید بر تناسبات نهفته در فرم بنا برای طراحی حروف، علائم و اعداد گرافیکی بکار رفته است.

طراحی هویت بصری چگونه به رشد ارزش کسب و کار/محصول کمک می کند؟
ماین
چگونه می توانیم خودمان، مخاطبان، رقبا و بازار را تحلیل کنیم و به پیشرفت/رشد کسب و کار کمک کنیم؟
ماین
چگونه می توانم کسب و کار خود را از دیگران متمایز کنم؟
ماین
بهترین و جدیدترین مدل و برنامه کسب و کار برای من چیست؟
ماین
چگونه هدف گذاری نوآورانه در هر مرحله از کسب و کار حاصل می شود؟
ماین
هوش تجاری چگونه به سودآوری و اثربخشی کمک می کند؟
ماین